Chat Now

STARTER

MOONFACTORY VIETNAM JSC

MA00.019
Moonfactory Vietnam phát triển phần mềm chất lượng cao tiêu...

Cập nhật nhu cầu lần cuối: May 29th, 2020

Chat Now

STARTER

SYSTEMGEAR VIETNAM

MA00.008
Chúng tôi đang tìm kiếm: (1) Các công ty đang...

Cập nhật nhu cầu lần cuối: April 10th, 2020

Chat Now

STARTER

FURUKAWA SANGYO

MA00.041
Công ty gia công: Chúng tôi đang tìm một số công...

Cập nhật nhu cầu lần cuối: January 7th, 2021

Chat Now

STARTER

WORLD PACK VIETNAM CO.,LTD.

MA00.060
Chúng tôi đang tìm kiếm cơ sở sản xuất vật...

Cập nhật nhu cầu lần cuối: March 27th, 2020

Chat Now

STARTER

HOANG CHAU PLASTIC JSC

MA00.761
Chúng tôi là nhà sản xuất màng wrap film nhựa...

Cập nhật nhu cầu lần cuối: December 15th, 2020

CHAT NOW

STARTER

CITY DELIVERY JOINT STOCK COMPANY

VN.VN.1165
Chúng tôi cung cấp dịch vụ logistics (đại lý hải...

Cập nhật nhu cầu lần cuối: December 17th, 2020

CHAT NOW

STARTER

VIDIFI Duyen Hai Investment Joint Stock Company

MA00.770
Chúng tôi mong muốn tìm kiếm: 1. Đối tác: Là...

Cập nhật nhu cầu lần cuối: December 15th, 2020

CHAT NOW

STARTER

AN PHONG IMPORT EXPORT AND LOGISTIC COMPANY LIMITED

VN.VN.1176
Công ty được thành lập năm 2019. Chuyên kinh doanh...

Cập nhật nhu cầu lần cuối: December 17th, 2020

CHAT NOW

STARTER

MINH SANG CO.,LTD

MA00.775
Công ty Bao Bì Minh Sang chuyên sản xuất bao...

Cập nhật nhu cầu lần cuối: December 15th, 2020

チャットで問い合わせ

STARTER

YOSHIDA SAI GON COLD LOGISTIC

VN.JP.01205
Công ty chuyên cung cấp dịch vụ vận tải đông...

Cập nhật nhu cầu lần cuối: December 17th, 2020

CHAT NOW

STARTER

VIETTEL POST JOINT STOCK CORPORATION

MA00.782
Chúng tôi đang cung cấp các dịch vụ chuyển phát...

Cập nhật nhu cầu lần cuối: December 15th, 2020

CHAT NOW

STARTER

BAO VAN EXPRESS JSC

VN.VN.01236
Chúng tôi là Bảo Vân Express - Thành viên của...

Cập nhật nhu cầu lần cuối: December 17th, 2020

CHAT NOW

Đối Tác