Chat Now

STARTER

REDSAND TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT JSC

VN.VN.00422
Redsand được thành lập vào năm 2011. Chúng tôi đang...

Cập nhật nhu cầu lần cuối: July 10, 2020

CHAT NOW

STARTER

DSOFT SOFTWARE CO., LTD

VN.VN.1187
Dsoft Software là một công ty phát triển phần mềm,...

Cập nhật nhu cầu lần cuối: July 10th, 2020

CHAT NOW

STARTER

APECSOFT.,JSC

VN.VN.1180
Được hình thành từ năm 2016, Apecsoft tập trung mạnh...

Cập nhật nhu cầu lần cuối: July 1, 2020

CHAT NOW

STARTER

CODOSA HOLDING JSC

VN.VN.1154
Codosa Holding cần tìm khách hàng có nhu cầu sử...

Cập nhật nhu cầu lần cuối: June 21, 2020

CHAT NOW

STARTER

THINK NEXT CO., LTD

VN.VN.1152
THINK NEXT được thành lập năm 2015. Chúng tôi là...

Cập nhật nhu cầu lần cuối: June 29th, 2020

CHAT NOW

STARTER

ASSIST VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

VN.VN.1153
Được thành lập vào tháng 9/2018 tại Hà Nội và...

Cập nhật nhu cầu lần cuối: June 13, 2020

CHAT NOW

STARTER

DELTA BRAINS JSC

VN.VN.1142
Delta Brains JSC được thành lập độc lập vào tháng...

Cập nhật nhu cầu lần cuối: May 31, 2020

CHAT NOW

STARTER

BEE TECH CO., LTD

VN.VN.1134
Chúng tôi là công ty chuyên cung cấp các giải...

Cập nhật nhu cầu lần cuối: May 31, 2020

CHAT NOW

STARTER

DIGI-TEXX VIETNAM

VN.VN.1101
DIGI-TEXX VIETNAM là công ty Việt Nam với 100% vốn...

Cập nhật nhu cầu lần cuối: May 19th, 2020

CHAT NOW

STARTER

BEE TECH CO., LTD

Cập nhật nhu cầu lần cuối: May 14, 2020

STARTER

ENABLE STARTUP TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

VN.VN.1102
Enable Startup chuyên về phát triển phần mềm tại Việt...

Cập nhật nhu cầu lần cuối: May 1, 2020

CHAT NOW

STARTER

PIRAGO VIETNAM CO., LTD

VN.VN.01047
Chúng tôi là công ty phát triển gia công phần...

Cập nhật nhu cầu lần cuối: April 30, 2020

CHAT NOW

Đối Tác