Chat Now

TAM DINH CO., LTD

Our Demands

Công ty Tam Đỉnh chuyên cung cấp: Gas LPG, CNG, cung cấp, sửa chữa, lắp đặt & bảo trì thiết bị CNG cho các trạm CNG hộ công nghiệp. Hóa chất & thiết bị tẩy rửa cáu cặn cho lò hơi, tháp giải nhiệt. Cung cấp công cụ cắt ( Eissen, TTS, Citizen, Nice cut). Công ty Tam Đỉnh đáp ứng các nhu cầu khách hàng đang tìm kiếm ở các lĩnh vực sau:
– LPG, CNG trong sản xuất công nghiệp.
– Tẩy rửa vệ sinh đường ống, các thiết bị heat exchanger, cooling tower, lò hơi,…
– Công cụ cắt , dưỡng kiểm lỗ Eissen, TTS, Nice cut, Citizen.

CHAT NOW

Company Info

Thành lập: 2006
Quốc gia : Việt Nam
Số lượng nhân viên: Từ 20 đến 200 nhân viên
Phụ Trách Kinh Doanh: Mr Đức Dũng
Ngành: Ngành khác
Đối tác, Khách hàng và Dự án tiêu biểu: Pv gas south, CNG Việt nam , DK LOK, NICE LOK, ENK, LINCOLN, Charmgreen, NCH, Ewater, Air Water, Transfer Oil,…

1. Lịch sử hình thành
– Thành lập công ty : 9/2006, chuyên về thi công lắp đặt lĩnh vực cơ khí M& E
– 2011: Mở rộng hoạt động kinh doanh lĩnh vực CNG – thi công lắp đặt, bảo trì trạm CNG.
– 2014: Xây dựng nhà máy Phú Yên chuyên sản xuất viên nén sinh khối & than nướng BBQ xuất khẩu.
– 2016: Mở rộng sang hoạt động kinh doanh & dịch vụ hoá chất vệ sinh tẩy rửa công nghiệp ( Chemgreen, NCH ).
– 2019: Mở rộng chi nhánh TP. HCM chuyên kinh doanh thiết bị & hóa chất xử lý cáu cặn cho lò hơi & tháp giải nhiệt, vệ sinh tẩy rửa đường ống công nghiệp.
Mở rộng lĩnh vực kinh doanh dịch vụ cung cấp khí thiên nhiên CNG
– 2020: Mở rộng sang hoạt động kinh doanh công cụ cắt ( Eissen, Nice cut, TTS, Citizen) & nước cắm hoa Humic & nước Ion Đồng Humic.

2. Sản phẩm và dịch vụ
– Cung cấp viên nén sinh khối.
– Cung cấp khí LPG, CNG, cung cấp trang thiết bị CNG, lắp đặt, bảo trì trạm CNG.
– Cung cấp hóa chất, trang thiết bị tẩy rửa công nghiệp ( Ewater, NCH, Charmgreen).
– Cung cấp các sản phẩm thương mại khác: cutting tool, nước cắm hoa Humic, nước ion đồng Humic & than nướng BBQ humic.

3. Lợi thế cạnh tranh
Uy tín, chất lượng, hiệu quả.

CHAT NOW

Đối Tác