Chat Now

STARTER

Cập nhật nhu cầu lần cuối: June 13, 2020

ASSIST VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

Nhu cầu

Được thành lập vào tháng 9/2018 tại Hà Nội và chuyên về công nghệ AI sử dụng cho công cụ dịch thuật. Sản phẩm của chúng tôi bao gồm:
– Phần mềm dịch thuật dịch các tập tin excel, word, powerpoint, pdf trong khi giữ nguyên định dạng đẹp của tài liệu (www.conviwork.com hỗ trợ 10 ngôn ngữ).
– Hệ thống dịch thuật địa phương có độ chính xác và bảo mật cao hỗ trợ dịch thuật từ tiếng Việt sang tiếng Anh (www.convilaw.com).
– Dịch Bot cho trò chuyện thời gian thực.
– Dịch vụ gia công công nghệ thông tin.
Chúng tôi đang cần tìm khách hàng có nhu cầu sử dụng tất cả các dịch vụ của công ty.

CHAT NOW

Thông tin công ty

CHAT NOW

Đối Tác