1. Gửi nhu cầu dịch vụ

  • Nhấn vào mục “Kết nối dịch vụ” ở thanh menu
  • Chọn dịch vụ cần cung cấp & tham khảo các công ty trong hệ thống đối tác Chatwork
  • Điền form thông tin yêu cầu dịch vụ & chờ admin liên hệ trong 60 phút

2. Kết nối dịch vụ

  • Nhận & xác nhận nhu cầu với admin thông qua điện thoại/ Chatwork (Đăng ký tại đây)
  • Tạo tài khoản Chatwork theo hướng dẫn
  • Tham gia nhóm kết nối dịch vụ
  • Tiến hành thoả thuận với đối tác để sử dụng dịch vụ

3. Tham khảo thêm đối tác

  • Nếu đối tác không phù hợp có quyền yêu cầu đổi đối tác với admin

Cám ơn bạn đã quan tâm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua hệ thống nhắn tin website hoặc số hotline 0901821689