Verified

Địa chỉ: 65 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: https://toperp.vn/

Dịch vụ cung cấp

Hệ thống CRM, ERP, PLM

Dịch vụ phân tích, thiết kế

Tối ưu, tự động hóa quy trình

VPN doanh nghiệp

 

TopERP có đầy đủ các hệ thống phục vụ cho doanh nghiệp bạn. Đến với TopERP là đến với hệ sinh thái Quản trị doanh nghiệp, Hệ thống CRM, ERP, PLM sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp bạn trong tất cả các nghiệp vụ vận hành thực tế. Dịch vụ đồng thời được Chatwork cam kết chất lượng và bảo vệ quyền lợi người dùng.

Kết nối

Thông tin công ty

Thành lập: 2020

Quốc gia : Việt Nam

Dịch vụ chính: Hệ thống Quản trị doanh nghiệp (ERP)

Hình thức hợp tác: B2B

Đối tác và Dự án tiêu biểu:  

CNV Loyalty

Biti’s

EVN

Tôn Hoa Sen

Nệm Ưu Việt

1. Giới thiệu chung

Đội ngũ của TopERP với những chuyên gia đầy kinh nghiệm, sẽ tiếp cận, khảo sát, phân tích các vấn đề nội tại trong doanh nghiệp. Từ đó thiết kế giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu vận hành, ứng dụng các hệ thống quản trị chuyên nghiệp, tối ưu, hiệu quả.

2. Sản phẩm và dịch vụ khác

Dịch vụ phân tích, thiết kế

Hệ thống CRM, ERP, PLM

Tối ưu, tự động hóa quy trình

VPN doanh nghiệp

3. Lợi thế cạnh tranh

Dịch vụ phân tích, thiết kế tối ưu, chuyên nghiệp

An toàn, bảo mật hệ thống