Verified

Địa chỉ: Times Tower T2, 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Website: https://www.bambuup.com/

Dịch vụ cung cấp

Quảng bá về hoạt động kinh doanh

Kêu gọi hỗ trợ tài chính và phi tài chính

 

BambuUp nổi bật ở các dịch vụ quảng bá về hoạt động kinh doanh, kêu gọi hỗ trợ tài chính và phi tài chính.Tiếp nhận những ý tưởng sáng tạo, giải pháp mới, tài năng phù hợp từ các Startups, giúp Startups củng cố việc kinh doanh cốt lõi, xác định và kích hoạt các giải pháp tăng trưởng bền vững. Dịch vụ đồng thời được Chatwork cam kết chất lượng và bảo vệ quyền lợi người dùng.

Kết nối

Thông tin công ty

Thành lập:

Quốc gia: Việt Nam

Dịch vụ chính: Chiến lược định giá và đầu tư

Hình thức hợp tác: B2B

Đối tác và Dự án tiêu biểu:

BAMBUUP VIRTUAL MATCHMAKING SERIES – Chuỗi sự kiện OPEN INNOVATION BRIDGE

BambuUP tham dự TechFest 2020

Vietnam International Innovation Expo 2021 

1. Giới thiệu chung

BambuUP là nền tảng kết nối Đổi mới sáng tạo (One-stop Innovation Platform) đem lại thông tin giá trị và thúc đẩy các kết nối có ý nghĩa giữa các bên phát triển giải pháp đổi mới sáng tạo và các bên tìm kiếm giải pháp đổi mới sáng tạo, nuôi dưỡng một hệ sinh thái khởi nghiệp toàn diện cùng sáng tạo và phát triển.

2. Sản phẩm và dịch vụ khác

Quảng bá về hoạt động kinh doanh, kêu gọi hỗ trợ tài chính và phi tài chính. Tiếp nhận những ý tưởng sáng tạo, giải pháp mới, tài năng phù hợp từ các Startups, giúp Startups củng cố việc kinh doanh cốt lõi, xác định và kích hoạt các giải pháp tăng trưởng bền vững. Tiếp cận nguồn thông tin đáng tin cậy, liên tục và cập nhật cho các khoản đầu tư tiềm năng.

3. Lợi thế cạnh tranh

Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm

Liên tục cập nhật các khoản đầu tư tiềm năng