Đây là kết quả điều tra của Công ty chúng tôi khi so sánh với nhiều công cụ tương đương đang được sử dụng ở Việt Nam.

 

CHAT

  • Chat Của Tôi

Bạn có thể lưu trữ các tập tin hay ghi chú của riêng bạn tại đây

  • Chat Trực Tiếp

Bạn có thể trao đổi cá nhân với bất kỳ ai trong danh bạ của mình.

  • Chat Nhóm

Phòng Chat nhóm được tạo riêng cho từng nhóm hoặc cho từng dự án mới.

  • Tính Năng Đánh Dấu

Đánh dấu các nhóm chat quan trọng để truy cập dễ dàng hơn.

  • Tìm Kiếm Theo Từ Khoá

Tìm kiếm thông qua tin nhắn theo từ khóa.